2003

Wrzesień
Saint Joseph's Catholic Church

1501 ALAFAYA TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 32828  tel.407-275-0841

Duszpasterze
Kś. Robert Brown Proboszcz              
O. Benedykt Jurkiewicz - O.C.D.
MSZE ŚWIĘTE
Poniedziałek - Środa: - 9:00 & 7:00
Wtorek, Czwartek, Piątek: 9:00
Sobota: 6:00 PM
SPOWIEDŹ: 5:00 - 6:00 PM
NIEDZIELA: 8:00, 10:30,12:00 AM.
MSZA PO POLSKU: 9:15 AM.

 

 

 
STO LAT

 AD MULTOS ANNOS

Orlandzka
Rodzina Polonijna
Wita Ekscelencję Tomasza Weńskiego

Z głębi serc Orlandzkiej Polonii wypływają strumienie radości,
Na odległym horyzoncie biało-czerwona łuna jasno promieniuje
Życzymy Ekscelencji Tomaszowi Wenskiemu Łask Bożych obfitości
W czasie wypełniania dostojnej misji biskupiej, niech Bóg patronuje.

.

To tylko kilka zdjęć ze wspaniałej inauguracyjnej mszy św. Biskupa Wenskiego w Kościele Matki Bożej Królowej Świata. 22 sierpnia zaznaczyliśmy obecność Polonii nie tylko barwami narodowymi ale przede wszystkim modlitwą. Uśmiechnięte twarze ujęła kamera ale nie odtwarza do końca naszej radości i dumy ze wspólnych korzeni i tradycji katolickich.

                                          

  

Jan Paweł II – to już 25 lat.

 

Powoli zbliżamy się do pięknego jubileuszu w życiu Karola Wojtyły. To już 25 lat od pamiętnego dnia wyboru. Wtedy to, późnym popołudniem po godz. 17.00, dziekan kolegium kardynalskiego Pericle Felici oznajmił z balkonu bazyliki nieco słabym, ale jasnym głosem:

„Annunzio vobis gaudium magnum … Habemus Papam!". Oklaski, trochę nieśmiałe, a potem po łacinie wiadomość, że został wybrany kardynał Karol Wojtyła z Krakowa. Nawet po tylu latach dla osób, które nie znały i nie uczyły się nigdy łaciny, brzmią w uszach te słowa: habemus papam!

Nowy papież powinien, wg protokołu, odmówić modlitwę i udzielić apostolskiego błogosławieństwa (wszystko po łacinie). Tymczasem Karol Wojtyła chciał, ku zaskoczeniu wszystkich dostojników watykańskich, powiedzieć choćby parę słów. Wszak ostatni Papież nie-Włoch to był Adrian VIz Utrechtu (zmarł w 1523 roku) i po nim przez 455 lat już zawsze byli Włosi.

I powiedział Nasz Papież, że przybył z dalekiego kraju, dalekiego od Rzymu, ale zawsze bliskiego Rzymowi poprzez swoją wiarę i przywiązanie do kościoła. Zażartował też, że teraz będzie mówił po włosku, a jeśli się pomyli, mówił „to mnie poprawicie”. I rzeczywiście w wyrazie włoskim „poprawicie” Jan Paweł II zrobił mały błąd. A w czasie pontyfikatu, gdy go kiedyś zapytano, co myślał wtedy, 16 października 1978 roku mówiąc, że jest z dalekiego kraju, papież odpowiedział: „Myślałem wtedy o świętym Piotrze, który też do Rzymu przybył z daleka, bo z Palestyny”. Tą prostotą w słowach Kardynał z Krakowa zjednał sobie serca wielu ludzi.

Co powiedzieć o tym papieżu i o tym pontyfikacie? Jak go zmierzyć? Długością lat pontyfikatu? Encyklikami, listami apostolskimi, adhortacjami, kazaniami, które powiedział Karol Wojtyła? A może ilością podróży apostolskich, które w tym pontyfikacie opasały świat? Albo ilością świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze? A może jest jeszcze jakiś inny sposób, by zmierzyć ten pontyfikat? Ten papież jest pod każdym względem niezwykły.

To długi pontyfikat. Na 264 papieży w całej historii kościoła w tej chwili jest tylko 3 papieży, którzy dłużej kierowali kościołem: św. Piotr Apostoł- jemu zostawiamy honorowe pierwszeństwo (25 lat, 2 miesiące i 7 dni). Dodajmy jeszcze może ten rok lub dwa przed zmartwychwstaniem, gdy Piotr wyznał: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego”, a w ślad za tym odpowiedź Jezusa:„Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół …” (Mt 16, 13-19). Dalej w całej historii rekordzistą byłby Pius IX – ten, o którym się mówi, że nie rozumiał Polski i Polaków (1846-1878, a więc 31 lat, 7 miesięcy i 22 dni). A dalej byłby tylko Leon XIII (25 lat i 5 miesięcy). Gdy więc z Bożą Papież Wojtyła przekroczy 16 października 2003 i jeszcze 5 m-cy (co daj Boże), to znajdzie się na trzecim miejscu za św. Piotrem i Piusem IX. Trzeba przyznać, że na 2000 lat chrześcijaństwa znaleźć się wśród 3 najdłużej prowadzących kościół papieży, to sukces niecodzienny.

A jak podsumować wszystkie dokumenty, podróże. Co papież chce powiedzieć? Wydaje się, że wszystkie słowa, kazania dałoby się zamknąć w tym jednym wielkim wołaniu-krzyku: „Nie lękajcie się Chrystusa. Otwórzcie Mu bramy narodów, państw, systemów politycznych. Otwórzcie Jezusowi bramy waszych rodzin, małżeństw, domów, parafii. Tylko Jezus zna, co kryje się w człowieku. Tylko On. Nie lękajcie się”. I stało się, że to słowo odważne otworzyło drzwi zatwardziałych serc, żelaznych kurtyn, niezniszczalnych murów.

A może jest jeszcze jakiś inny sposób, by zmierzyć, opisać ten pontyfikat? A może pomimo całego podziwu dla Papieża z Polski jest coś lub ktoś, dla kogo ten pontyfikat jest niezrozumiały, wręcz szkodliwy? Tak, są oczywiście i takie osoby. Kto to taki? To wszyscy ci, czasami nawet dostojnicy kościoła i teologowie, na zwykłych wiernych skończywszy, którzy się pogodzili, że epoka chrześcijaństwa już przeminęła. To wszyscy, którzy są zgodni, że zwłaszcza Europa znajduje się już w erze pochrześcijańskiej. Mają więc za złe, że papież Wojtyła wydobył ten kościół muzeum (dokąd niektórzy go posłali), co więcej, że ten kościół ma coś do powiedzenia dzisiejszemu światu. Albo też nie mogą zrozumieć tego papieża ci, którzy chcą by kościół stał się taki jak ten świat, czyli by stracił swe orędzie o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Czy można wyczerpać całe przesłanie, które niesie ze sobą Papież Jan Paweł II? Nie. Ten pontyfikat jest zbyt wielki by go pojąć. On przerasta swoją epokę. Można go podsumować pytaniami. Co Bóg chce powiedzieć kościołowi poprzez Jana Pawła II? Skąd ten papież bierze taką moc i światło, skąd On to wszystko ma, Karol Wojtyła- wcześnie osierocony chłopiec z Wadowic? Dlaczego, w jakim celu Pan Bóg dał narodowi polskiemu (jednemu narodów przeznaczonych w XX wieku na śmierć) taki prezent, który zdarzył się tylko raz w naszej historii i który nazywa się Papież Polak? Co myśmy pojęli z tego, co nam Karol Wojtyła powiedział? Co z tego pontyfikatu zrozumiał świat? Czego wreszcie oczekuje Jan Paweł II po tym, czego już dokonał, czy tylko oklasków i kolejnych zaproszeń?

Zostawiam wszystkich czytelników pytaniami, bo sam z nimi pozostaję każdego dnia. Papież Jan Paweł II to tajemnica- misterium. My – chrześcijanie - jeszcze nie zrozumieliśmy tego misterium. My Polacy, także nie.

Jeszcze nie.

Ks. Jan Radziszewski, Rzym

 

GRATULACJE, gratulacje dla nowego ZARZĄDU

Z pewnością wielu z nas już wie, że nowy Zarząd przyjął obowiązki na barki swe.

Dariusz Halik – Prezez
Elżbieta Williams – V-ce Prezes
Edward Poslinski - Skarbnik
Gabriela Halik Durlik – Sekretarz

Dziękujemy Elżbiecie, Gabrieli, Darkowi i Edwardowi za podjęcie się
 tego zaszczytnego zadania i polonijnego życia urozmaicania.
Życzymy wielu pomysłów i przedsięwzięć, apelujemy do całej naszej polonijnej Rodzinki - wzbogacajmy nasze życie przeżyciami religijnymi, intelektualnymi i rozrywkowymi!

Klub polonijny przy Kościele św. Józefa w Orlando

 

Ogłoszenia Parafialne

1 - Dnia 28 września będzie zorganizowany piknik dla Poloni na terenie parafii.

2 - Proszę zaznaczyć w kalendarzu 29 listopada, kiedy to będzie zorganizowana zabawa
      Andrzejkowa wed
ług  polskiej tradycji.

3 - Ostatnia imprezą w tym roku jest oczywiście huczny Sylwester do białego rana.

4 -  Po mszy św. będzie wystawiana lista z nazwiskami osób, które przychodzą na polską mszę św.
      Proszę sprawdzić swoje dane i uzupełnić brakujące informacje, gdyż jest to potrzebne w celu
      podawania bieżących wydarzeń polonijnych.             

POWRÓT  NA  PIERWSZĄ  STRONĘ