2003

Lipiec

Saint Joseph's Catholic Church
1501 ALAFAYA TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 32828  tel.407-275-0841

BIULETYN NIEDZIELNY

Duszpasterze
Kś. Robert Brown Proboszcz              
O. Benedykt Jurkiewicz - O.C.D.
MSZE ŚWIĘTE
Poniedziałek - Środa: - 9:00 & 7:00
Wtorek, Czwartek, Piątek: 9:00
Sobota: 6:00 PM
SPOWIEDŹ: 5:00 - 6:00 PM
NIEDZIELA: 8:00, 10:30,12:00 AM.
MSZA PO POLSKU: 9:15 AM.

 

 

 

STO LAT
 AD MULTOS ANNOS

 

Z A P R A S Z A M Y  !

Świątynia Chrystusowa Świętego Józefa
to oaza duchowości polskiej dla każdego człowieka!
 

Czy wiesz, że przysłowie „Kto rano wstaje, temu Panu Bóg daje" nadal się sprawdza?

Przekonaj się osobiście przychodząc na niedzielną poranną mszę św. w j. polskim.

Szczególnie zaznacz w swoim kalendarzu niedzielę 3-go sierpnia.

Z okazji 20 lecia kapłaństwa Ojca Benedykta zapraszamy serdecznie na uroczystą mszę św.i spotkanie przy wystawnym obiedzie, przygotowanym przez mistrza polskiej kuchni. Sponsorem obiadu jest nasz klub polonijny, nie ma więc żadnej opłaty za wspólne biesiadowanie przy smacznych potrawach i smakołykach. Pragniemy bowiem wyrazić swą wdzięczność Ojcu Benedyktowi w Dniu Jego Święta. Forma i wielkość podziękowań leży oczywiście w gestii każdego z nas.

Liczymy na Twoją obecność, dołącz do grona owieczek polonijnych ukazujących wdzięczność swojemu Duszpasterzowi.

Uczestnictwo w polskiej Mszy Świętej zapewnia:

  • głębokie w treść biblijno-filozoficzną i mądrość życiową kazania Ojca Benedykta
    pozostawiające ślady w sercu
    każdego Katolika

  • atmosferę łącząca w modlitwie i refleksjach całą wspólnotę polonijną

  • informacje o działalności Polonii,  spotkaniach o charakterze intelektualno-duchowym i
    rozrywkowym

  • po umocnieniu ducha Mszą Świętą, spotkanie polonijne przy kawie i słodkościach..

I Ty możesz przyczynić się do umocnienia  Polonii w Orlando!

 

 

Życiorys naszego Duszpasterza:

Ojciec Benedykt pochodzi z Siemianowic Śląskich, gdzie urodził się 20 lipca 1957 r.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach (Liceum Ogolnokształcące) otrzymując w 1976 r. Świadectwo Dojrzałości (pl. Maturę). W tym też roku rozpoczął Nowicjat, który trwał jeden rok i zakończył się złożeniem ślubów zakonnych 7 sierpnia 1977 r. Wówczas rownież otrzymał imię zakonne – Benedykt od M.B. Rożańcowej.

Następne lata poświęcił na studia – 2 lata studiów filozoficznych w Poznaniu oraz 4 lata teologicznych w Krakowie zakończonych otrzymaniem Święceń Kapłańskich z rąk Ks.Bp. Juliana Groblickiego dnia 11 czerwca 1983 r.

Pierwszy rok po święceniach kapłańskich pracował jako duszpasterz i katecheta przy klasztorze OO.Karmelitów w Krakowie na ul. Rakowickiej. W tym samych czasie dojeżdzał na Katolicki Uniwersytet Lubelski na wykłady specjalistyczne, które ukończył zdaniem egzaminów magisterskich i uzyskaniem Magisterium z Teologii i Histori w marcu 1984 r.

Od września tego roku rozpoczął pracę duszpastersko-wychowawczą w Niższym Seminarium Duchowym w Wadowicach, pełniąc przez 2 kadencje – 6 lat obowiązki Prefekta Seminarium, a także zastępcy Dyrektora Liceum Ogolnokształcącego, które wówczas otrzymało prawa państwowe.

Następne 2 lata pracował w parafii Św. Józefa w Łodzi przy klasztorze OO. Karmelitów. 13 września 1992 odbył się pogrzeb Mamy ś.p. Jadwigi.Za kilka dni - 21 września Ojciec Benedykt wyjechał do U.S.A. – Muster, Indiana, gdzie był ok. 6 miesięcy.

13 marca 1993 r. przyjechał na Florydę do Korony, skąd dojeżdzal przez 14 miesięcy do Polonii przy parafii Św. Józefa w Orlando.

19 czerwca 1998 r. miał miejsce pogrzeb Taty s.p. Tadeusza.

Od piewszej niedzieli maja 2001 r. Ojciec Benedykt ponownie objął obowiązki kapelana Polonii w Orlando, a także pracę duszpasterską i katechetyczną wśród Amerykanów, którą spełnia z Bożą i ludzką pomocą po dzień dzisiejszy. Kamieniem węgielnym stała się 2-letnia katecheza przygotowująca 12-cioro dzieci do I-wszej Komunii Św. podtrzymująca polskie wartości religijne.

.

POWRÓT  NA  PIERWSZĄ  STRONĘ