Uwaga:

 25 Września Msza Święta będzie przesunięta z godz. 9:15 rano
na godz. 2:30 po po
łudniu, zaraz po Mszy rozpoczniemy
 "Piknik Polski Orlando 2005"

(szczegóły poniżej)
 

 

hex5.jpg
hex19.jpg
hex51.jpg
hex61.jpg
hex66.jpg

POWRÓT  NA  PIERWSZĄ  STRONĘ