DZIESIĄTKA NA DZIŚ by BARBARA VOIT

tu można zamówić

www.dsp.go.pl   lub     www.amazon.com

Tytuł:  "Dziesiątka Na Dziś"
Autor:  Barbara M. Voit

 


 
 
5.0 out of 5 stars Great insight for today, August 6, 2007
By  Magdalena Ramshaw "Maggie Dagny" (Maitland, Florida)
   
This book is written in a simple, yet wise way to discern the meaning of the Ten Commandments for our time, and how to apply them to normal day-to-day living. It has helped me look at life in a whole new way. Great book, by someone that is obviously a thoughtful, and contemplative lady.

 

Recenzja

"Jak pojąć przykazania?"

PN 07/11/2007 12:06

Kompozycja tej książki jest tak harmonijna, jak niektóre prace Ojców Kościoła czy w literaturze „Boska komedia” Dantego. Ta książka nosi tytuł „Dziesiątka na dziś” i wyszła spod pióra Barbary Voit, znanej tłumaczki amerykańskiej z języka polskiego.

O autorce wiadomo też, że jest praktykującą katoliczką, jako translatorka patronowała niektórym wierszom antologii „Contemporary Writers of Poland”, nie wydawała dotychczas własnych utworów. Stąd zaskoczenie – jej książka, debiut, to utwór nie tylko sprawny językowo, dojrzały intelektualnie, ale świetny z treści i jej układu.

Tablice wręczone Mojżeszowi przez Jahwe na Górze synaj, z wyrytym na nim Dekalogiem dla Narodu Żydowskiego, stały się w naszej erze opoką dla całej kultury śródziemnomorskiej. Zawieraja – jak wiadomo – Przykazania, które stanowią wykladnię celowości i zasad dla człowieka. Każdy te przykazania zna. Powstało wiele książek – nie tylko teologicznych, które analizują, rozważają i rozsnuwaja kokon skojarzeń w związku z Dekalogiem. Barbara Voit zaś w odniesieniu do swej pracy – refleksyjno-filozoficznej – zbudowanej z fabuły przetykanej dialogiem, pisze: „Książka ta ma na celu pomóc tym wszystkim, co się jeszcze męczą i tracą nadzieję na wyrwanie się z tego ludzkiego dołka, dołka zwątpienia i utraty wiary we własną misję na tym świecie.”

Proporcjonalne są części składowe tej książki: Wstęp, rozsnucie dywagacji i doświadczeń ludzkich o charakterze egzystencjalno-pragmatycznym wokół każdego przykazania, każdego z osobna, i Podsumowanie. Sposób prezentacji tematu jest konkretny, głęboko mądry, nie stroniący od anegdoty, ludzki, daleki od truizmów. W Podsumowaniu jest takie zdanie: „Tak jak nasze dziesięć palców, tak i te przykazania mają nam być w życiu pomocne.” Zatem po drążeniach w przeszłości i szukaniu ostoi dla sumienia jest to wskazanie człowiekowi drogi.

Stanisław Stanik

Książkę można zakupić na www.dsp.go.pl lub www.amazon.com

 

POWRÓT  NA  PIERWSZĄ  STRONĘ