Orlando, Gwiazdka’07

Jezus Malusieńki,

Czy czekać na Boże Narodzenie
By otrzymać Twoją miłość?

Już teraz ma ona więcej łask

Niż gwiazdy betlejemskiej blask.
 

Czy być jeszcze bardziej pokorną
By wspiąć się wysoko?

By dosięgnąć gwiazdy betlejemskiej

W tę cichą i święta noc.
 

Przy udekorowanej choince,
Jak ozdobić swe serce Jezus

By zrozumieć Twą mądrość?

Jak być mędrcem świata,

Który znalazł dzieciątko Jezus

Ale wie, że nadal trzeba szukać.
 

Czy pomożesz mi Jezus
Usłyszeć Twoje wołanie

I zrozumieć swe powołanie?

Dzielić cud Bożego Narodzenia

Każdym dniem 2008

-znakiem niebiańskiego nagrodzenia.

 

 

Orlando, Christmas’07

 

Jesus,

Do I wait for Christmas
to sense Your love,

will it be of more mercy

Than You give me now?
 

Do I humble more
to soar high

To reach the Bethlehem Star

On this Holy Night?
 

How do I trim my heart
To comprehend your wisdom,

To embrace Your love and grace  

lluminating from the holy place?.

Will you help me Jesus
To listen to your inspiration

To follow my calling here

And share the miracle of Christmas

Throughout the whole year?.

 

 

POWRÓT  NA  PIERWSZĄ  STRONĘ